Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2019

Zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nic nie jest podawane na tacy. Zawsze są jakieś przeszkody.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Sponsored post
Czasy, gdy kobiety mogły się nad sobą bezkarnie roztkliwiać, już dawno minęły. Dwudziesty pierwszy wiek wymaga od nas twardych tyłków i ukrywania łez.
— Agata Przybyłek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
7851 d600 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
7006 8b1a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazachlystujsie zachlystujsie
4136 c0b6 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viaAmericanlover Americanlover
9602 a10e 390
Reposted fromSuzi Suzi viaAmericanlover Americanlover
4751 1227 390
Reposted fromnoniewiem noniewiem viaAmericanlover Americanlover
0867 8257 390
8951 4ca8 390
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiga-xvl iga-xvl
9934 196c
Reposted fromskyjuice skyjuice viakatastrofo katastrofo
Teraz skoncentruj się na przetrwaniu, popłaczesz sobie później.
— Rachel Caine
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiga-xvl iga-xvl
7762 4cbe 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatastrofo katastrofo
Czasem dobrze mieć kogoś, przed kim można się wygadać, nawet jeśli to niczego od razu nie zmieni. Może to brzmi niewiarygodnie, ale nieraz wystarczy powiedzieć komuś, jak się czujesz, żeby poczuć się lepiej.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatastrofo katastrofo
"Mnóstwo ludzi spierdoliło coś dobrego, szukając kogoś lepszego, po to tylko, aby skończyć z kimś gorszym..."
Gentleman Polska
Reposted frombeatkazz beatkazz viaiga-xvl iga-xvl
7298 0663 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...