Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2018

8374 02c0 390
Kaja Kowalewska / Melanżcholie
Reposted fromimaybebad imaybebad viaxannabelle xannabelle
Wracam do domu z uczuciem tęsknoty. Takiej dziwnej tęsknoty, nie wiadomo ani za czym, ani za kim. Takiej tęsknoty chyba metafizycznej, na którą pomagają tylko ciepłe dłonie. Nie chcę sam spędzić reszty tego wieczoru.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromforgivness forgivness viaxannabelle xannabelle
Zadzwonisz do mnie, aby powiedzieć mi, że masz się dobrze?
Bo martwię się o Ciebie całą noc.
— James Arthur - "Safe Inside"
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viasatyrlane satyrlane
9129 826e 390
Reposted frommessinhead messinhead viasatyrlane satyrlane
1870 ce5e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasatyrlane satyrlane
5900 cc0b 390
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
6152 05d1 390
Reposted fromkulamin kulamin viaAmericanlover Americanlover
9422 64ed 390
7787 6884 390
Reposted fromloveandsex loveandsex viaAmericanlover Americanlover
3980 94e5 390
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viaszydera szydera
5497 f96f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
0074 3376 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
7277 24fb 390
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaszydera szydera
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaszydera szydera
0619 ff72 390
Reposted fromsjokolade sjokolade viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl