Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

6540 6a3f 390
Reposted fromSapereAude SapereAude viayveee yveee
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol viaszydera szydera
6409 2e62 390
Reposted fromthe-lost-diary the-lost-diary viaszydera szydera

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
8668 d56d 390

b-a-d-n-e-s-s:

▫️▪️

Reposted fromcrosslab crosslab viaszydera szydera
4184 afd4 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
4014 96c5 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
3896 3327 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
3067 3891 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
3061 5034 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex

August 17 2018

 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaszydera szydera
5094 5f5d 390
Reposted frombabyface babyface viaszydera szydera
4993 9ad1 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viaAmericanlover Americanlover
6479 6109 390
“Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza”

- Arkadiusz Jakubik
0224 2a8e 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
1459 18ee 390
Reposted fromRowena Rowena viainsanedreamer insanedreamer
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viasatyrlane satyrlane
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyrlane satyrlane

July 19 2018

2818 6b94 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasyrena syrena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl